ویرایش
قرآن واضح

درباره ما

فرهنگ ایرانی و زبان پارسی ما را بر آن داشت تا برای خواندن کلام الهی مسیر پیشینیان را ادامه دهیم و با هنر و ذوق ایرانی بار دیگر خواندن کلام الهی را برای فارسی زبانان آسان کنیم. مجموعه خلاق افق رویداد با چاپ و نشر قرآن کریم به خط واضح این مهم را برآورده ساخت.

اطلاعات تماس

انعکاس خبری رونمایی از قرآن واضح در فضای مجازی 

خبرگزاری مهر :

https://www.mehrnews.com/news/4995916/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

 

خبرگزاری موج:

https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-95/341317-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD#gsc.tab=0

 

خبرگزاری صدا و سیما :

https://www.iribnews.ir/fa/news/2791033/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD

 

خبرگزاری شبستان :

http://www.shabestan.ir/detail/News/959313

http://www.shabestan.ir/detail/News/959330

 

خبرگزاری ایکنا:

https://iqna.ir/fa/news/3915999/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

 

خبر فارسی :

https://khabarfarsi.com/u/90531710

 

خبرگزاری فرهنگ و هنر :

http://fhnews.ir/fa/news/108425/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85

 

خبرگزاری ایسنا :

https://www.isna.ir/news/99052821192/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD

 

خبرگزاری تسنیم:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/21/2325389/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

 

خبرگزاری فارس :

https://www.farsnews.ir/news/13990528000749/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

 

قم نیوز:

http://www.qomnews.ir/fa/news/90889/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

 

هنر شهر :

http://www.honareshahr.ir/news110014/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD

 

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تشخیص ربات نبودن *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.