نقشه راه

درباره پروژه واضح بیشتر بدانید ...

“قرآن واضح” نام پروژه ای است دانش بنیان که با استفاده از هنر و تکنولوژی ، قرآن و علوم قرآنی را خواندنی تر ، دردسترس تر و کاربردی تر میکند. تیم جوان “افق رویداد” با ترکیبی منحصر به فرد از مهندسین نرم افزار و آی تی ، طراح محصول و گرافیک و هنر با اتکا به ظرفیت های شخصی و با سرمایه شخصی این پروژه را شروع کرده و به یاری خدا به پیش خواهد برد .

قرآن واضح ، یک پروژه زنده و پویا

با دریافت نظرات مردم و مسئولان متعهد به توسعه ی پروژه هستیم

بهار ۱۳۹۵

طرح مسأله ، ایده اولیه

تابستان ۱۳۹۵

تحقیق و مطالعه ، تشکیل تیم

بهار ۱۳۹۶

رونمایی از نسخه اول قلم واضح

تابستان ۱۳۹۶

چاپ نسخه ی اول قرآن با قلم واضح

پاییز ۱۳۹۸

شروع پروژه نسخه ی دوم خط واضح

تابستان ۱۳۹۹

رونمایی قلم واضح نسخه ی دوم

پاییز ۱۳۹۹

چاپ قرآن کریم با نسخه ی دوم قلم واضح

بهار ۱۴۰۰

انتشار اپلیکیشن قرآن واضح